Instruktioner för IRON HODL Gravyrpenna

Egenskaper

  • Motor med hög hastighet 23.000 RPM
  • Använd 2x AAA-alkaliska batterier (ingår ej)
  • Inkluderar 1x reservdiamantspets 2,35mm
  • Graverar på alla material såsom hårdmetall, glas, keramik, osv.

Så här börjar du gravera direkt:

  1. Sätt i batterier (2x AAA)

Skruva av det nedre locket och sätt i 2x AAA-batterier. Tips: Färska batterier garanterar optimal graveringsprestanda.

IRON HODL Gravyrpenna Instruktioner - Skruva av batterilocket
  1. Ta i bruk

Använd den röda knappen och applicera lätt tryck på materialet för att börja gravera. Tips: Använd först ett testobjekt

IRON HODL graveerpen handleiding - Druk op de rode knop op de schacht om de graveerpen in gebruik te nemen

 

Vill du använda en annan spets med IRON HODL Gravyrpennan?

  1. Ta bort befintlig diamantspets

Placera en miniskruvmejsel på toppen av gravyrpennan, lossa och ta bort den nuvarande diamantspetsen.

IRON HODL Gravyrpenna Instruktioner - Miniskruvmejsel

 

  1. Byta diamantspets:

Sätt i en ny gravyrspets och dra åt med miniskruvmejseln.

IRON HODL graveerpen handleiding - Diamantpunt wisselen

 

Användningsanvisning:

Stålspetsar som finns att köpa i handeln passar väl för gravering på material som plast, trä och mjukare metaller. Använd gravyrpennan efter att du har graverat din återställningskod för att personifiera och individualisera andra föremål efter eget val.

IRON HODL Gravyrpenna Instruktioner - Användningsexempel

Varningsmeddelande:

Rör inte vid diamantspetsen när gravyrpennan är i bruk. Det rekommenderas inte att gravera elektroniska medier som CD-skivor eller DVD-skivor etc. eftersom du genom att gravera på dessa material riskerar att förlora medierna.